Målsägandebiträde Stockholm Advokatbyrån

Har du eller någon som finns i Din närhet blivit utsatt för brott – kanske av någon inom familjerelationen? 

Advokatbyrån - Målsägandebiträde i Stockholm.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Är du i behov av ett målsägandebiträde i Stockholm?

I så fall finns vi på Advokatbyrån i Stockholm tillgängliga för att med starkt engagemang och stor ämneskunskap bistå Dig att ta tillvara på Din rätt genom att agera Målsägandebiträde.

Målsägandebiträde innebär tilldelande av ett särskilt förordnat ombud som domstolen ger i uppdrag till att åt den individ som har blivit utsatt för brott, tillvarata rätten till ersättning för skada och kränkning samt vid behov finnas tillgänglig för personligt stöd.

 

Advokatbyrån har stor erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde

Har därvid genom vår inriktning på Familjejuridik en särskild möjlighet att erbjuda råd och information samt hjälpa dig i kontakter med myndigheter för det fall det är din partner eller ex-partner som har utsatt dig för brott och frågor kring gemensamma barn m.m. blir aktuella. Det ligger även inom vårt ansvar som Målsägandebiträde att förklara för dig hur brottmålsprocessen i svensk domstol ser ut och vad du kan vänta dig att få uppleva.

 

Varför ska du välja oss som ditt målsägandebiträde?

Vi har medarbetare på byrån som kan agera på svenska, engelska och persiska för det fall Du föredrar att tala något av dessa språk, i annat fall ordnar vi med en tolk åt Dig. Våra advokter denna fråga högt eftersom vi vet av erfarenhet att hur viktigt det är att Du bereds möjligheten att kommunicera eventuella handlingar som kan åberopas som stöd för Din skadeståndstalan eller underlätta åklagaren i åtalet. Som Målsägandebiträde kompletterar vi vid behov förundersökningen med all tänkbar relevant dokumentation, såsom exempelvis läkarintyg avseende fysiska skador, intyg från psykolog gällande psykologiska lidanden, utredning kring Dina olika kostnader och förlorade arbetsinkomster, kvitton på förlorad eller förstörd egendom etc.

 

Du har möjlighet att begära målsägarbiträde efter det att du har gjort en polisanmälan

I så fall meddelar du polisen att du önskar vårt företrädande. Vi kan även hjälpa dig i processen inför en anmälan om du önskar rådgivning av oss inför besöket hos polisen. Efter anmälan har upprättats fortsätter vi sedan att stötta dig genom hela rättsprocessen - från polisförhör inom förundersökningen tills dess att rättegången har genomförts. Vi hjälper dig då att förbereda dig mentalt och kunskapsmässigt inför polisförhör och sedan inför själva rättegången där vi självklart sitter med som stöd under tiden du hörs. Vi för i samband med detta kompetent och målmedvetet Din skadeståndstalan åt dig och yrkar skäligt belopp för Ditt mål.

 

VAD HAR ETT MÅLSÄGANDEBITRÄDE FÖR UPPDRAG?

Ett målsägandebiträde företräder dig som har blivit utsatt från brott under hela processen.

VEM HAR RÄTT TILL MÅLSÄGANDEBITRÄDE?

Den som har blivit utsatt för ett brott mot person, exempelvis våldsbrott eller sexualbrott.

KAN BARN FÅ ETT MÅLSÄGANDEBITRÄDE?

Ja, barn som har blivit utsatta för brott har så gott som alltid rätt till ett målsägandebiträde.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Kostnaden betalas av staten, så du behöver inte betala något till oss för denna tjänst.

Känn er varmt välkomna att kontakta oss via vår hemsida, klienttelefon, e-mail eller kom till vårt kontor!

Byrån finner ni i centrala Stockholm.

 Vi har lång erfarenhet av att arbeta som målsägandebiträde och brinner för det vi gör.